پدر این طفل روهینگایی جلوی چشمان این کودک کشته می شود و او 5 ماه است که به حالت هیستریک گریه می کند!
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-05-18
پدر این طفل روهینگایی جلوی چشمان این کودک کشته می شود و او 5 ماه است که به حالت هیستریک گریه می کند!
Duration : 00:31            View : 1316            Download : 5        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.