بازتاب - استانی شدن انتخابات مجلس
by forester posted in 2015-06-15
چرا استان های سنی نشین از طرح استانی شدن انتخابات مجلس استثنا شده است ؟! با مشارکت دکتر عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان
Duration : 1:31:35            View : 785           
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.