خونریزی در کتاب مقدس
Please Wait ...
by tn313 posted in 2012-04-14
خونریزی در کتاب مقدس! همچنان که مستحضر هستید مسیحیان مدعی هستند که دینشان دین محبت است و در آن خشونت و کشتن جایی ندارد! و مدعی‌اند که آن مسیحیانی که مردم را می‌کشند ازجمله مسیحیانی که در جنگ‌های صلیبی مردم را قتل عام کردند بویی از تعالیم مسیح نبرده‌اند. و سایر عقاید را به خونین بودن و تروریسم متهم می‌کنند. در این کلیپ سعی می‌شود نظر کتاب مقدس مسیحیان در این باره مورد بررسی قرار گیرد. مسیح –علیه السلام- از علت آمدن خویش این چنین پرده برمی‌دارد: 1) (گمان مبرید که آمده‌ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامده‌ام تا صلح بیاورم، بلکه تا شمشیر بیاورم! زیرا آمده‌ام تا: «پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادرشوهرش برانگیزانم. دشمنان شخص، اهل خانۀ خودش خواهند بود.») (متی 10/34-36) همچنین عیسی–علیه السلام- این گونه دستور به کشتن می‌دهد: 2) (اینک آن دشمنان مرا که نمی‌خواستند بر ایشان حکومت کنم بدینجا بیاورید و در برابر من بکشید.) (لوقا 19/27) بلکه کتاب مقدس پا را از آن فراتر گذاشته و پیران، کودکان و زنان از محبت‌های آنچنانی! بی بهره نساخته است: 3) (پیران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تماماً به قتل رسانید، اما به هر کس که این نشان را دارد نزدیک مشوید و از قدس من شروع کنید. پس از مردان پیری که در پیش خانه بودند شروع کردند. و به ایشان فرمود: خانه را نجس سازید و صحنها را از کشتگان پرساخته، بیرون آیید. پس بیرون آمدند و در شهر به کشتن شروع کردند.) (حزقیال 9/6-7) البته ما می‌دانیم که حزقیال جزو عهد قدیم است اما به اعتقاد مسیحیان عهد قدیم نیز کلام خدا است و خدا نیز همان عیسی –علیه السلام- خدای محبت ست! 4) (ملعون باد کسی که کار خدا را با غفلت عمل نماید و ملعون باد کسی که شمشیر خود را از خون باز دارد.) (ارمیا 48/10) آیا کسی که شمشیرش را از خون منع کند ملعون است؟! 5) (چون امروز روز خداوند، خدای قادر متعال است. روزی است که خداوند از دشمنانش انتقام می‌گیرد. شمشیر او آنقدر می‌کشد تا سیر شده، از خون شما مست گردد. امروز خداوند در سرزمین شمال، نزد رود فرات قربانی می‌گیرد.) (ارمیا 46/10) شمشیر می‌کشد و از خون شما سیر می‌شود. آری اینست خدای محبت در اوج خون ریزی!! آیا این تعالیم محبتی است که مسیحیان ادعا می‌کنند؟ 6) (شما از شمشیر می‌ترسید، اما خداوند یهوه می‌گوید شمشیر را بر شما خواهم آورد.) (حزقیال 11/8) 7) (زیرا خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمامی بشر داوری خواهد نمود و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود.) (اشعیا 66/16) نیز به گفته کتاب مقدس یوشع بن نون جانشین موسی –علیه السلام- با مردم چنین کرد: 8) (هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند.) (یوشع 6/21) این آن محبتی است که تصور می‌کنید؟! 9) (سامره متحمل گناه خود خواهد شد. زیرا به خدای خود فتنه انگیخته است. ایشان به شمشیر خواهند افتاد و اطفال ایشان خرد و زنان حامله ایشان شکم دریده خواهد شد.) (هوشع 13/16) زنان حامله شکم دریده می‌شوند؟! 10) (ای بابل تو ویران خواهی شد، خوشا به حال کسی که به تو جزا دهد چنانکه تو به ما جزا دادی. خوشا به حال کسی که اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره‌ها بزند.) (مزمور 137/9) 11) (از این جهت یهوه صبایوت چنین می‌گوید: اینک بر ایشان عقوبت خواهم رسانید و جوانان ایشان به شمشیر خواهند مرد و پسران و دختران ایشان از گرسنگی هلاک خواهند شد.) (ارمیا 11/22) 12) (اما اگر نشنوند آنگاه آن امت را بالکل برکنده، هلاک خواهم ساخت. کلام خدا اینست) (ارمیا 12/17) به گفته کتاب مقدس! داود –علیه السلام- با مردم چنین نمود: 13) (و خلق آنجا را بیرون آورده، و ایشان را زیر ارّه‌ها و چوم‌های آهنین و تیشه‌های آهنین گذاشت و ایشان را از کوره آجرپزی گذرانید و همین طور با جمیع شهرهای بنی عمّون رفتار کرد. پس داود و تمامی قوم به اورشلیم برگشتند.) (دوم سموئیل 12/31) 14) (و خشم من مشتعل شود، و شما را به شمشیر خواهم کشت، و زنان شما بیوه شود و پسران شما یتیم.) (خروج 22/24) 15) (و من غیرت خود را به ضد تو خواهم برانگیخت تا با تو به غضب عمل نمایند. و بینی و گوشهایت را خواهند برید و بقیه تو با شمشیر خواهند افتاد و پسران و دخترانت را خواهند گرفت و بقیه تو به آتش سوخته خواهند شد.) (حزقیال 23/25) همچنین در کتاب مقدس عیسی –علیه السلام- دستور به تهیه شمشیر می‌دهد حتی اگر شده لباس‌هایشان را بفروشند: 16) (پس به آنها گفت: «امّا اکنون هر که کیسه یا توشه‌دان دارد، آن را برگیرد و اگر شمشیر ندارد، جامۀ خود را فروخته، شمشیری بخرد.) (لوقا 22/36) ممکن است دوستان بگویند که آن را برای کشتن نمی‌خواست در جواب می‌گوییم به قول استاد طباطبایی «لابد می‌خواستند با این شمشیرها پشت‌شان را بخوارانند!!» (شما کتب مقدّس را تفتیش کنید، زیرا می‌پندارید به‌واسطۀ آن حیات جاویدان دارید، حال آنکه همین کتابها بر من شهادت می‌دهند.) (یوحنا 5/39) تذکر: پر واضح است که گاها جنگ می تواند اهداف نیکویی را دنبال کند و موجب رهایی مظلومان گردد وگاها انسان ناچار می‌شود برای حفظ جان و ناموس و مال متوسل به جنگ شود و ما در صدد انکار این گونه جنگهای بجا نیستیم.
Duration : 10:39            View : 1647            Download : 20        Download Download
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
rajaa    در   13:34  2012-04-16
be bakhshid tasvir nadare!vaghean matalebe ziba darad ! mardom vagheyato be donan