پرتویی از آیه 7 تا خاتمه سوره مبارکه مطففین - در پرتوی قرآن
by abc100abc posted in 2017-07-13
شبکه جهانی نور پرتویی از آیه 7 تا خاتمه سوره مبارکه مطففین - در پرتوی قرآن
Duration : 00:48:05            View : 711           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.