قلب آسیا ( ازدواج های اجباری ) 15-8-2014
by forester posted in 2014-08-19
برنامه قلب آسیا با اجرای استاد امام الدین رحیمی و مشارکت استاد مصطفی از کابل و محترمه جمیله افغانی که به بررسی موضوع ازدواج های اجباری در افغانستان می پردازد. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 1:59:33            View : 594           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.