پاراگراف - خود انتقادی شیعه یا فرافکنی - 23/02/2015
by forester posted in 2015-04-06
نام برنامه: پاراگراف موضوع برنامه: خود انتقادی شیعه یا فرافکنی استاد محمد ابراهیم کیانی - نویسنده و پژوهشگر علوم قرآن و سنت شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:00:19            View : 812           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.