تماس بیننده طلسم شکن با شبکه کلمه و اعلان هدایت خود و خانواده اش
by forester posted in 2014-05-14
بیننده شیعه فرهاد از تهران من و خانواده ام با دیدن شبکه کلمه هدایت شده ایم و شبکه کلمه یک دانشگاه در خانه مردم است. تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 3:40            View : 1461           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.