دستاورد های انقلاب 57 جمهوری اسلامی ایران - نمای نزدیک
by abc100abc posted in 2017-02-05
دستاورد های انقلاب 57 جمهوری اسلامی ایران - نمای نزدیک حسن کریمی - رحیم رشیدی ( روزنامه نگار و فعال کرد ) - عبدالستار دوشوکی - ( مدیر مرکز مطالعات بلوچستان ) - موسی شریفی ( فعال عرب ) - ابراهیم احراری ( فعال اهل سنت ) - نمای نزدیک ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 00:56:23            View : 712           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.