حفظ قرآن 19-8-2014 ( بیست و یکم )
by forester posted in 2014-08-27
قسمت نوزدهم آموزش و بررسی بهترین شیوه حفظ قرآن کریم با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی. موضوع این قسمت: ترجمه صفحات 53 و 54 و 54 قرآن کریم.
Duration : 1:59:18            View : 596           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.