آیا یک مستجاب الدعوة در طول تاریخ در بین شیعیان نبوده؟
by forester posted in 2015-02-18
اگر بوده این همه دعای ظهور امام زمان، چرا هنوز مستجاب نشده؟ هزار و یک سؤال - سؤال هفتاد و یک محمدباقر سجودی شبکه جهانی کلمه
Duration : 3:02            View : 451           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.