کتاب هدایت - تفسیر سوره فاتحه ( قسمت هفتم )
by abc100abc posted in 2015-12-22
نام برنامه : کتاب هدایت موضوع برنامه : تفسیر سوره فاتحه ( قسمت هفتم ) دکتر عبدالحمید عالی - استاد دانشگاه شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:29:24            View : 529           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.