سرودی با صدای شهید شهرام احمدی
by abc100abc posted in 2016-08-13
سرودی با صدای شهید شهرام احمدی شبکه جهانی نور سرودی زیبا با صدای شهرام احمدی زندانی عقیدتی اهل سنت و جماعت کردستان که در هشتمین سالگرد بازداشت خود برای مادر خویش خوانده است .
Duration : 00:03:07            View : 1034           
Category : Islamic Songs
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.