عرش الهی کفش حسین، و او مالک روز جزاست!!
by forester posted in 2014-11-21
عرش الهی کفش حسین، و او مالک روز جزاست!! آخوند گستاخ باکمال بی حیایی به ساحت پاک الله سبحانه و تعالی اهانت نموده و ارزش های دینی را کاملا نادیده گرفته، عرش رحمن را با آن عظمتش در پای حسین رضی الله عنه قرار داد!! پس آیا این سخنان، اعلام جنگ و ظغیان در برابر الله عزوجل نیست؟ تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 6:32            View : 1051           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.