رهنمود سنت قسمت بیست و یکم ( تبرک به اماکن 1)
by forester posted in 2014-08-07
قسمت بیست و یکم برنامه رهنمود سنت با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح، در این برنامه به برسی و رد بدعات موجود در میان بعضی از مسلمانان، پرداخته می شود. موضوع این قسمت: تبرک به اماکن قسمت اول. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 24:51            View : 559           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.