تابشی از قرآن - تابشی از آیات سوم تا هفتم سوره طلاق
by abc100abc posted in 2015-10-11
نام برنامه: تابشی از قرآن موضوع برنامه: تابشی از آیات سوم تا هفتم سوره طلاق دکتر سید حبیب الله ضیائی - پژوهشگر تفسیر و علوم قرآنی
Duration : 01:28:59            View : 529           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.