سخنان استرون استیونسون در کنفرانسی که در مقر اصلی پارلمان اروپا در شهر بروکسل بیان شد، در مورد عراق
by abc100abc posted in 2015-11-05
سخنان استرون استیونسون در کنفرانسی که در مقر اصلی پارلمان اروپا در شهر بروکسل بیان شد، در مورد عراق شبکه جهانی وصال حق
Duration : 00:05:25            View : 608           
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.