پشت پرده بازیهای وزارت اطلاعات - دلایل حذف گزینه اهل سنت از فرم سرشماری مرکز آمار ایران - رو در رو
by abc100abc posted in 2016-11-14
پشت پرده بازیهای وزارت اطلاعات - دلایل حذف گزینه اهل سنت از فرم سرشماری مرکز آمار ایران - رو در رو شبکه جهانی نور
Duration : 00:59:47            View : 721           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.