لؤلؤ و مرجان - قسمت سی و هفتم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت به بیان تحریم خود کشی در اسلام، ایمان درست و اخلاص راه نجات است، گذشت الله عزوجل از وسوسه های قلبی، پاداش گریمانه الله سبحان در برابر عمل نیک مسلمان، وسوسه های شیطان را چگونه دفع نماییم، الله متعال مسلمان غیور را دوست میدارد، سرپرستان ظالم و بی عدالت سزاوار دروزخ، هستند؛ پرداخته شده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 15:29            View : 729           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.