خداوند چرا نسل های بعدی گناهکاران را به خاطر گناه اجدادشان مجازات میکند؟؟؟ - ناباوران
by abc100abc posted in 2017-01-29
خداوند چرا نسل های بعدی گناهکاران را به خاطر گناه اجدادشان مجازات میکند؟؟؟ - ناباوران استاد محمد باقر سجودی - ۳۰ دی ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:30:00            View : 780           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.