آیا آیه ازدواج حداکثر با 4 زن, بیهوده نازل شده که آخوندها میتوانند با صیغه کردن, بیش از هزار زن بصور
by forester posted in 2014-01-26
هزار و یک سوال طرح سوالاتی از سوی محمد باقر سجودی شیعه ی هدایت یافته, خطاب به شیعیان سوال ششم: آیا آیه ازدواج حداکثر با 4 زن, بیهوده نازل شده که آخوندها میتوانند با صیغه کردن, بیش از هزار زن بصورت همزمان داشته باشند؟ تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 3:55            View : 771           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.