پژواک -ادامه دستگیری در بلوچستان-20/01/2015
by forester posted in 2015-02-19
نام برنامه: پژواک استاد عبدالقادرترشابی: فعال مدنی - مذهبی بلوچ غلام رضا حسین بر: فعال سیاسی محمد عمر ملازهی:استاد دارالعلوم رحمانیه نصیرآباد تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:27:31            View : 909           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.