مصاحبه تلفنی با حامد احمدی یکی از چهار زندانی محکوم به اعدام عقیدتی اهل سنت
by forester posted in 2014-06-23
مصاحبه تلفنی با حامد احمدی یکی از چهار زندانی محکوم به اعدام عقیدتی اهل سنت حسن کریمی - شبکه جهانی نور و حامد احمدی - زندان رجایی شهر3
Duration : 16:39            View : 921           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.