میز گرد هفته - اعتراض جامعه اهل سنت ایران به حکم اعدام شهرام احمدی
by abc100abc posted in 2015-10-31
نام برنامه : میز گرد هفته موضوع برنامه : اعتراض جامعه اهل سنت ایران به حکم اعدام شهرام احمدی استاد ابراهیم احراری - فعال حقوق اهل سنت استاد عبدالله حیدری - مدیر مرکز مطالعات شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:25:59            View : 655           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.