حقوق اهل سنت - فشارها و بازجویی های اهل سنت در هفته گذشته 24/01/2015
by forester posted in 2015-02-19
نام برنامه: حقوق اهل سنت موضوع برنامه: فشارها و بازجویی های اهل سنت در هفته گذشته استاد ابراهیم احراری - فعال حقوق اهل سنت علی رضا نوری زاده - نویسنده و تحلیل گر سیاسی تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:18:56            View : 861           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.