آیا فرهنگ آقازاده پروری در زمان پیامبر بود؟
by forester posted in 2014-02-01
هزار و یک سوال طرح سوالاتی از سوی محمد باقر سجودی شیعه ی هدایت یافته, خطاب به شیعیان سوال هشتم: آیا فرهنگ آقازاده پروری در زمان پیامبر بود؟ تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 2:41            View : 652           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.