دینی که قرآن را بدون روایت قبول ندارد و وضعیت روایت درست و غلطش مشخص نیست بر چه استوار است؟
by forester posted in 2015-02-18
شیعه که قرآن را بدون رجوع به روایات قبول ندارد و از طرفی وضعیت روایات صحیح و غلط را مشخص نمی کند، بر چه استوار است؟ سؤال ۶۰ محمدباقر سجودی هزار و یک سؤال
Duration : 2:46            View : 557           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.