شباهت های صفات الله متعال با امامان از دید گاه مدعیان تشیع
by forester posted in 2014-05-14
برنامه اسلام خالص موضوع: شباهت های صفات الله متعال با امامان از دیدگاه مدعیان تشیع کارشناس: استاد سیدعقیل هاشمی پاورپوینت زیبایی در مورد بررسی شباهت های صفات الله متعال با ائمه شیعه از دیدگاه مدعیان تشیع
Duration : 7:10            View : 787           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.