خداوند هیچ نعمتی به امامان نداده است؟!!
by abc100abc posted in 2017-07-26
خداوند هیچ نعمتی به امامان نداده است؟!! استاد محمد باقر سجودی - برهان قاطع - سه شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۶ شبکه جهانی نور
Duration : 01:01:23            View : 771           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.