بندگانم شب را به صبح می‌رسانند در حالیکه مؤمن هستند و کافر
by abc100abc posted in 2015-11-04
بندگانم شب را به صبح می‌رسانند در حالیکه مؤمن هستند و کافر برگرفته شده از وبسایت رسمی دکتر محمد العریفی به زبان فارسی شیخ محمد العریفی شبکه جهانی وصال حق
Duration : 00:01:11            View : 532           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.