رهنمود سنت قسمت چهارم ( تعریف ابتدائی بدعت )
by forester posted in 2014-08-08
قسمت چهارم برنامه رهنمود سنت با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح، در این برنامه به برسی و رد بدعات موجود در میان بعضی از مسلمانان، پرداخته می شود. موضوع این قسمت: تعریف ابتدائی بدعت. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 23:49            View : 768           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.