اگر ازدواج موقت شرعی و قانونی است، چرا آن را مخفی می کنید؟
by forester posted in 2015-02-18
سؤال ۶۱ محمدباقر سجودی هزار و یک سؤال
Duration : 2:18            View : 460           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.