روز ترویه اولین روز حج
by abc100abc posted in 2016-10-08
روز ترویه اولین روز حج - سرزمین توحید حسن کریمی - دکتر حبیب الله ضیایی - استاد سید اکبر عرب - ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 00:55:27            View : 848           
Category : Hajj (Pilgrimage)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.