سپاه طلایه دار تجارت مواد مخدر در جهان - اثر انگشت - قسمت پنجم
by abc100abc posted in 2016-02-06
سپاه طلایه دار تجارت مواد مخدر در جهان - اثر انگشت - قسمت پنجم - حبیب الله سربازی در این برنامه کلیه شواهد موجود در فعالیت مورد دست داشتن سپاه پاسداران برای قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای مختلف جهان بیان شده اند. برنامه ای مختصر و بسیار مفید با جزئیات و شواهد... شبکه جهانی نور
Duration : 00:17:07            View : 588           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.