همانا خداوند نیکوکاران را دوست دارد‎
by abc100abc posted in 2015-11-04
همانا خداوند نیکوکاران را دوست دارد‎ برگرفته شده از وبسایت رسمی دکتر محمد العریفی به زبان فارسی شیخ محمد العریفی شبکه جهانی وصال حق
Duration : 00:01:01            View : 420           
Category : Manners and Morals
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.