اعدام دهها نفر توسط نظام اسد و انداختن آنها در نهر و جمع اوری اجساد توسط مردم (1)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-30
اعدام دهها نفر توسط نظام اسد و انداختن آنها در نهر و جمع اوری اجساد توسط مردم (1)
Duration : 00:52            View : 1498            Download : 4        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.