آیا قرآن آیه ی بیهوده دارد؟ موضوع جنجالی صیغه!
by abc100abc posted in 2017-05-27
آیا قرآن آیه ی بیهوده دارد؟ موضوع جنجالی صیغه! شبکه جهانی نور
Duration : 00:03:38            View : 694           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.