زندگی اسفناک در پایتخت ولایت فقیهی ، آلودگی هوا و فقر و فحشا زیر پوست شهر ، اینترنت فیلتر شده
by abc100abc posted in 2016-12-26
شبکه جهانی نور زندگی اسفناک در پایتخت ولایت فقیهی ، آلودگی هوا و فقر و فحشا زیر پوست شهر ، اینترنت فیلتر شده محمودی - جواد متولی ( روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ) - مهدی نخل احمدی ( پژوهشگر و فعال حقوق بشر ) - رو در رو ۳۰ آبان ۱۳۹۵
Duration : 01:03:08            View : 839           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.