به سوی هدایت - رد امامت از دیدگاه شیعه - 17/05/2015
by forester posted in 2015-06-19
نام برنامه: به سوی هدایت موضوع برنامه: رد امامت ازدیدگاه شیعه مصاحبه با شیخ علامه حسین الموید روحانی و شیعه هدایت یافته مترجم - استاد عبدالقادر ترشابی شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:19:07            View : 606           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.