لؤلؤ و مرجان - قسمت چهل وهشتم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت به بیان چگونگی نماز طلب باران، دعای نزول باران، پیامبر صلی الله علیه و سلم بوسیله باد صبا، نصرت و یاری شدند، نماز کسوف، بهشت و جهنم در هنگام نماز کسوف به پیمامبر صلی الله علیه و سلم نشان داده شد، خسوف و کسوف بخاطر مرگ و زندگی کسی رخ نمی دهد پرداخته شده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 18:45            View : 550           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.