منبر وصال ( انقلاب 57 چه دست آوردهای برای ملت ایران داشته است ) 04-02-2015
by forester posted in 2015-02-18
برنامه منبر وصال با اجرای استاد ماجد عباسی. موضوع این برنامه: انقلاب 57 چه دست آوردهای برای ملت ایران داشته است تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 2:00:30            View : 673           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.