نیروهای بشار، مسجد حماه را به همراه نمازگزارانش بمباران می کنند!
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-12
نیروهای بشار، مسجد حماه را به همراه نمازگزارانش بمباران می کنند!
Duration : 01:15            View : 2178            Download : 27        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.