رهنمود سنت قسمت یازدهم ( توسل به اعمال صالحه )
by forester posted in 2014-08-08
قسمت یازدهم برنامه رهنمود سنت با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح، در این برنامه به برسی و رد بدعات موجود در میان بعضی از مسلمانان، پرداخته می شود. موضوع این قسمت: توسل به اعمال صالحه. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 24:54            View : 490           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.