اعترافات حسن حسنی عضو سپاه در سوریه
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-04-08
یک کلیپ خبری از اعترافات حسن حسنی عضو سپاه پاسداران ایران که مأمور سرکوب مردم سوریه بود.
Duration : 01:36            View : 3068            Download : 54        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
hamedani    در   13:59  2012-04-11
ننگ بر حکومت جبار سوریه ، اما درست کردن ویدئو‌های دروغین و احمقانهِ مثل این ویدئو که هر بچهِ به اون می‌خنده بزیر ابلهانه است، برایه آزادی خواهان سوریه احترام قائل بشید و دست از این کارهای احمقانه بردارید