همایش حجاج اهل سنت 2
Please Wait ...
by دوشنبه posted in 2012-06-26
برگزاری مراسم همایش حج ابراهیمی و دعوت از علمای شاخص اهل سنت مانند شیخ عبدالکریم محمدی
Duration : 17:57            View : 1102            Download : 7        Download Download
Category : Hajj (Pilgrimage)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.