مامۆستا عه بدو لحه مید عالی بابه ت کوفری دانێره کانێ وا شه ریعه تی خودا قبووڵ ناکه ن 2-1
Please Wait ...
by بانگخواز posted in 2013-02-13
مامۆستا عه بدو لحه مید عالی بابه ت کوفری دانێره کانێ وا شه ریعه تی خودا قبووڵ ناکه ن 2-1
Duration : 36:41            View : 471            Download : 0        Download Download
Category : Jurisprudence and Islamic Law
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.