گفتمان آزاد - برده داری - 09/02/2015
by forester posted in 2015-02-18
نام برنامه: گفتمان آزاد موضوع برنامه: برده داری سید عقیل هاشمی - مجری کارشناس استاد محمد باقرسجودی:پژوهشگر و شیعه هدایت یافته
Duration : 1:25:33            View : 720           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.