تجوید آسان (8)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-24
شیخ محمد رسول هاشمی از شبکه جهانی نور اصول تجوید قرآن کریم را برای داشتن قرائتی زیبا تدریس می نمایند.
Duration : 29:48            View : 505            Download : 22        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.