تجوید آسان (6)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-24
شیخ محمد رسول هاشمی از شبکه جهانی نور اصول تجوید قرآن کریم را برای داشتن قرائتی زیبا تدریس می نمایند
Duration : 23:22            View : 1173            Download : 104        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.