خطبه جمعه (163)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-22
خطبه جمعه در مسجد الحرام با موضوع وجوب تفکر و تدبر در قرآن که به امامت دکتر اسامه خیاط برگزار می شود.
Duration : 32:55            View : 416            Download : 0        Download Download
Category : Miscellaneous
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.