بازخوانی تاریخ (26)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-21
جناب محمد انصاری از شبکه جهانی نور با یاری کارشناس برنامه: استاد عبدالله حیدری به کنکاش در زوایای پنهان تاریخ اسلام و رد شبهات موجود در این زمینه می پردازند.
Duration : 41:8            View : 798            Download : 2        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.